Kognitiv sjukdom

«  kofitta Överraska mig! kokla  »
 
Kognitiv sjukdom
samlingsbenämning för sjukdomar i hjärnan som påverkar de kognitiva funktionerna som minne, inlärningsförmåga, rumslig uppfattning och orienteringsförmåga, språklig förmåga, exekutiva förmåga m m. Kognitiv sjukdom ersätter det tidigare diagnoskriteriet "demens", som togs bort helt från den amerikanska psykiatriföreningen APA:s diagnosmanual år 2013. År 2014 översattes den nya diagnosmanualen DSM-5 till svenska varpå "major neurocognitive disorder" översattes till kognitiv sjukdom. Se även lindrig kognitiv funktionsnedsättning.
av Alzheimer 2017-11-07 - Rapportera
 
Lägg till din egen definition av Kognitiv sjukdom
 

Relaterade ord

Lindrig kognitiv funktionsnedsättning, minnessjukdom