Nätvaro

«  Nättres Överraska mig! Nö´t å grönne på  »
 
Nätvaro
subst. Närvaro på internet. En lek med "nätverk" och "närvaro".
av http://encee.se 2009-10-24 - Rapportera
 
Lägg till din egen definition av Nätvaro