måge

«  måga Överraska mig! måk  »
 
måge
Samlingsnamn för fåglar inom familjen måsar och trutar, exempelvis fiskmås och gråtrut.
av MSB 2011-05-30 - Rapportera
 
Lägg till din egen definition av måge