minnessjukdom

«  Milf Överraska mig! mirkka  »
 
minnessjukdom
en mera folklig benämning på kognitiv sjukdom där bland annat Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy body sjukdom, frontotemporal demens och demens vid Parkinsons sjukdom ingår. Minnessjukdom är inte korrekt vetenskapligt då vissa kognitiva sjukdomar är förknippade med väl bevarade minnesfunktioner. Huvuddelen av patienterna har dock minnesproblem. Valet av ordkombinationer på minne, till exempel minnessjukdom, minnesmottagning, minnesklinik, minnesutredning syftar till att komma bort från ordet demens, som anses stigmatiserande och gör att många felaktigt uppfattar minnessjukdomarna som tillstånd som har med ålderdomen att göra.
av Alzheimer 2017-11-07 - Rapportera
 
Lägg till din egen definition av minnessjukdom