raggmunk

«  raggarsträng Överraska mig! raj raj me fyrst  »
 
raggmunk
Mansperson engagerad inom kyrkan som uppvisar flirtigt beteende gentemot kvinnor, alltså en kyrklig "kvinnokarl".
av Bonnlurk 2018-04-03 - Rapportera
 
Lägg till din egen definition av raggmunk