slekalig

«  sleba Överraska mig! Sleten  »
 
slekalig
När någonting är glappt ex.v. ett hjul eller
en stol som vickar är en stol som är slekalig.
Från Skellefteå.
av ralfen 2009-12-06 - Rapportera
 
Lägg till din egen definition av slekalig