Menu button

#engelska

bdsm

samlingsnamn på sexuella tekniker som kan inbegripa bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism och masochism; ursprungligen en sammandragen initialförkortning av de engelska ordparen "bondage and discipline, dominance and submission, sadism and masochism"; bdsm hellre än BDSM på svenska

fail

Fail är det engelska uttrycket för "misslyckat(de)" Är idag ett vanligt ord bland ungdomar

stuff

saker, grejor, prylar T.ex: "Hans stuff får inte plats i skåpet."

dissa

Kommer från engelskans "diss", vilket är en förkortning av "disrespect". I sitt ursprung betyder det att behandla någon sämre än han/hon förtjänar, men i svenskan används det nuförtiden mer som att ignorera eller vara elak mot någon. Ibland även att avböja.

peaka

nå en topp, nå en höjdpunkt Från engelska verbet "peak" med samma betydelse. T.ex: "Intresset för reggae peakade när Bob Marley var som störst."

skillad

skicklig Från engelskans "skill" och "skilled". T.ex: "Hon är riktigt skillad på snowboard." (allvarligt) "Jag är så skillad att jag tappade bort bussbiljetten innan jag ens satt mig ned i bussen." (ironiskt)

wtf

Ofta använt som förkortning av uttrycket "What the fuck?" ("what the fuck" betyder ungefär "vad i helvete?")

bitcha

Att i ord och handling bete sig anklagande, provocerande och odiplomatiskt. Kommer av engelskans "bitch".

maila

Se mejla.

gigga

Spela och sjunga i ett band

bricka

(Verb) Att göra en teknisk pryl oanvändbar, oftast i samband med någon form av uppgradering. Kommer av engelskans "brick", dvs tegelsten. T.ex: "Jag brickade min dator med en felaktig BIOS-uppdatering."

polla

Att hålla något under uppsikt genom att undersöka det om och om igen med ett givet tidsintervall. Från det engelska verbet "poll". T.ex: "Jag pollar maten så att den inte blir bränd."

faila

misslyckas (med) från engelska "fail" "Jag failade hårt på provet." även fejla

chanta

sjunga korta fraser på ett förhållandevis entonigt sätt, vanligen hyllande eller propagerande

cutta

(transitivt verb) Att skära eller klippa. Från engelska "cut".

nuka

Attackera, förstöra, radera Uttalas ungefär "njuka". Från engelskans "nuke". T.ex: "Viruset nukade hela datorn."

AP

Något som måste göras, åtgärdspunkt. Uttalas som bokstäverna var för sig. T.ex: "Vad är viktigast på vår AP-lista?" Egentligen förkortning av engelskans "action point".

BTW

förresten T.ex: "BTW, vad gör du imorgon?" Egentligen engelsk förkortning av "by the way".

ASAP

Så snart som möjligt. T.ex: "Vi har en AP som måste åtgärdas ASAP!" Egentligen engelsk förkortning av "as soon as possible".

softa

Att ta det lugnt. Se även soft.

outa

avslöja (om en persons hemlighet) Kommer från engelskans "to out somebody" och uttalas som engelskans "out" och sedan "a". T.ex: "Tidningen outade brottslingarnas namn av misstag."

lejmer

Person som är dålig på datorer. Svensk stavning av engelskans "lamer".

najs

bra, gott Försvenskad stavning av engelskans "nice".

ROFL

Ungefär "skrattar hejdlöst" på svenska. Egentligen är det en engelsk förkortning av "Rolling On the Floor Laughing".

ack

kvitto, erkännande, godkännande, svar Från engelskans "acknowledgement". T.ex: "Jag har inte fått ack på det ännu."

tjurbajs

struntprat En svensk översättning av engelskans "bullshit". T.ex: "Det där är inget annat än tjurbajs!"

adda

lägga till, i synnerhet i datorsammanhang T.ex. "Jag addade honom på MSN." Från engelskans "add".

haxxa

fixa, fuska, hacka (datortermen) Översättning av engelskans "haxx", en spelterm som används för hackande i dataspelsammanhang.

player

En person som snabbt byter relationer, och inte tar dem på allvar.

WoW

Förkortning för spelet World of Warcraft. Uttalas på olika sätt beroende på talare: antingen på engelskt vis, eller med v- eller w-ljud, och med kort eller långt o.