Menu button

#norrland

hänna

"här" Hänna bo en Karl-Erik. = Här bor Karl-Erik. Vanligt i Västerbotten och andra delar av Norrland.

"det". Typiskt i Västerbottens inland, som t.ex. i tungvrickaren: "Hä som hänn, hä hänn hänna."

obrydd

att vara obrydd = obekymrad

Bräms

Broms (blodsugande flygfä från familjen Tabanidae). Dialektal variant från norra Sverige.

Rappel

Skräp, dåligt gjort, ostadig, skranglig, fallfärdig. Se även rapplig. I Västerbotten, Lappland, Dalarna och Värmland förekommer ett ord rappel i betydelsen 'skräp'. Uppenbarligen avses i första hand mindre värdefulla föremål som ligger oordnade och som kanske borde slängas bort. En byggnad där man förvarar sådana föremål har man i Orsa i Dalarna kunnat kalla rappelhus. Även föremål som kanske används men är bristfälligt tillverkade, ostadiga eller fallfärdiga har benämnts rappel och i Bjurholm i Västerbotten kunde man kalla en ostadig stege rappelstege. I några få uppteckningar har man uppgivit att rappel betyder 'stenig mark', så bl.a. i Nordmaling i Ångermanland där man också har sammansättningen stenrappel med samma innebörd. Ett abstrakt ting som ett litterärt verk kan betecknas som rappel om man tycker att det är strunt. Ordet kan beteckna 'krångel' i allmänhet och i Lycksele i Lappland kan en person som är krasslig få höra "att du skulle bli ett sådant rappel!" Ordet har även några helt andra betydelser, nämligen 'skrammel, slammer, buller' som har upptecknats på några håll i Lappland och i Dalarna samt 'struntprat, pladder' som har upptecknats i Dalarna. Rappel hör ihop med verbet rappla vars huvudbetydelse tycks vara 'skramla, skrälla, bullra, föra oväsen'. Den är känd från Jämtland, Härjedalen, Småland, Skåne och alldeles särskilt från Dalarna och Blekinge. I dessa två landskap förekommer också betydelsen 'babbla, prata strunt', men innebörden 'prata' har belagts i olika uttryck även på andra håll; särskilt i uttrycken rappla upp 'rabbla upp' och rappla på 'tala hastigt eller oavbrutet' samt uttryck av typen rappla och prata.

Används när du vill instruera om en plats ex. "Hä den där borta" dvs "Lägg den där borta", gärna medföljt av en gest i riktningen man vill. Går utmärkt att böjja också "Jag hädde den i lådan" alt. "Jag har hätt den i lådan.

bös

Att vara spänd eller nervös inför något. Tex dagen innan en resa.

kurka

Sluta fungera, ge upp

kung

"Kung" är ett ord som beskriver något positivt. - Den här plattan är kung! - Jag fick löneförhöjning igår! - Helvete så kung!

finka

(finka) eller (feinka). Hårt tunnbröd som blötts i vatten och smör i en stekpanna och ätes med stekt fläsk.

lapphelvetet

Nedlåtande namn på norra delen av Sverige. Det är okänt var gränsen mellan norra och södra delen av Sverige går.

boa

systembolaget "Ska du ha nånting från boa?"

folle

folköl uttalas "fålle"