Menu button

#sjukdom

minnessjukdom

en mera folklig benämning på kognitiv sjukdom där bland annat Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy body sjukdom, frontotemporal demens och demens vid Parkinsons sjukdom ingår. Minnessjukdom är inte korrekt vetenskapligt då vissa kognitiva sjukdomar är förknippade med väl bevarade minnesfunktioner. Huvuddelen av patienterna har dock minnesproblem. Valet av ordkombinationer på minne, till exempel minnessjukdom, minnesmottagning, minnesklinik, minnesutredning syftar till att komma bort från ordet demens, som anses stigmatiserande och gör att många felaktigt uppfattar minnessjukdomarna som tillstånd som har med ålderdomen att göra.

Kognitiv sjukdom

samlingsbenämning för sjukdomar i hjärnan som påverkar de kognitiva funktionerna som minne, inlärningsförmåga, rumslig uppfattning och orienteringsförmåga, språklig förmåga, exekutiva förmåga m m. Kognitiv sjukdom ersätter det tidigare diagnoskriteriet "demens", som togs bort helt från den amerikanska psykiatriföreningen APA:s diagnosmanual år 2013. År 2014 översattes den nya diagnosmanualen DSM-5 till svenska varpå "major neurocognitive disorder" översattes till kognitiv sjukdom. Se även lindrig kognitiv funktionsnedsättning.

sjukdomsinsikt

Att vara medveten om att man är sjuk. Avsaknad av sjukdomsinsikt är ofta kopplad till psykisk ohälsa.

SVBK

Sveda-, värk- och brännkärring, förr i läkarjournaler. Även kallad kärringsjukan och fibromyalgi.