Menu button

#spel

K

Uttalas "kåå" eller "kej" (efter engelskans okey) och betyder alltså okej. Används ofta vid datorspel då man vill skriva fort.

WoW

Förkortning för spelet World of Warcraft. Uttalas på olika sätt beroende på talare: antingen på engelskt vis, eller med v- eller w-ljud, och med kort eller långt o.

imba

Överlägset eller orealistiskt bra, egentligen obalanserat. Ofta använt i WoW. Från engelskans "imbalanced".