Menu button

#göinge

yggdrafer

Ord från asatiden på Livets Träd i en furas skepnad. Trädet stod på en stor sten. Vid dessa jättars och gudars stenar/block blotade folket på hednisk tid.

krabbla

Att krångla

bya, byr

fång, armbörda tex. "en bya ved"= ett fång ved på armen

tjájá

ledsen, nedstämnd

klina

Stryka på eller av något kletigt. (se klena) Hässleholm, norra Skåne.

snuda

Näsa (el. ansikte) Skånska.

slurvig

Ovårdad. Norra Skåne, utanför Hässleholm.

torra

(att) torka [av] Helt enkelt en verbform bildad av adjektivet "torr". Vi övriga kanske skulle sagt "torka".

lillejulafton

Dagen innan julafton, 23/12. Skånsk tradition. Uttalas åtminstone i norra Skåne på samma sätt som "afton" (inte "julafton"). "Lillejul-" uttalas hastigt och utan särskild betoning. ("lilleju-lAfton")

tragga

Att samtala om oväsentligheter eller med en andra part som brister i intresse. Eventuellt jämförbart med göteborgskans "tjöta". Även adjektiv "traggig". Ex. "Vi traggade i säkert en timme." (pratade strunt) "Hon bara traggar om vädret varje gång vi ses." (tjatar) "Han är så traggig." (överdrivet pratsam)