Menu button

#folkmun

sillstrypare

En sillstrypare är både en nubbe (alkohol, vodka) som sköljer ner maträtten inlagd sill (SOS) och en sång, en nubbevisa, en sillstrypare, som skall föregå att man dricker nubben till sillen. Detta lärde mig mina vänner på konsthögskolan mig när vi sjöng en sillstrypare.

Säl

Gammal skånska för själv, ex (de gör jag säl)

sjott

Manlig, lite instabil och opålitlig person - lite hit och dit! Vanligt i min västgötska barndom p+å 40- och 50-talet. (Uttalas med bakre sje-ljud som i 7.)

skåthonung

honung i vaxkaka före slungning

gubbastönje

Rotmos

flokig

Förvirrad, senil, disträ

Klatch

High five

en sån beda

en sån beda - att ha tur

punda

Att frenetiskt göra samma sak under en längre tid än normalt tex att skruva isär en bil eller något annat påverkad av amfetamin

hinta

Att ge en ledtråd.

örja, örjer

Att ljuda med munnen enformigt utan ord eller bara svamla utan att få något vettigt sagt.

brats

Plural av brat (uttal: "braetts" med ett anglosaxiskt uttal på r:et) som är en benämning på den unga svenska överklassen med en utmärkande kläd- och livsstil.