Menu button

#[södra vätterbygden

PILO

Berusad, full, packad, plakat. Lite osäker på ordets styrkeomfång; d v s om ordet lika mycket man beskriva en full person likväl som en plakat; d v skitfull person. Dock inte i betydelsen småfull.

trälla, trällor

Träskor.

MUCH

Skum, ovårdad individ. Ordet kan även fundera som adjektiv; d v s någon kan vara MUCHIG