Menu button

#listerländska

Aulawabel

Öronmanet uttalas : aulawaabel, med långt och väldigt öppet A i “wabel”

joddletapp

klitoris

Kioskaskraub

Idiot eller klantig person. Kan användas som uttryck för någon som misslyckats med något.

kössa

Kvinnliga könsorganet. Dialektalt uttryck som härstammar från listerlandet. Se även fiddeli.

Aulawabel

Manet