Menu button

#chat

lr

Kortform av "eller". Används i chat eller SMS.

ROFL

Ungefär "skrattar hejdlöst" på svenska. Egentligen är det en engelsk förkortning av "Rolling On the Floor Laughing".

chatta

Att direktkommunicera med textmeddelanden över Internet. Från engelskans "chat".

LOL

Ungefär "skrattar högt". Engelsk förkortning av "laughing out loud". (Används när man chattar.)