Menu button

#talesätt

Kan Beyonce kan Raffe

Kan Beyonce kan Raffe Att man kan klara allt om man bara tar sig för det och kämpar!

attans otur

sagt när någon datastudent gör något klumpigt fel

som lax på löken

skämtsam variant av "som lök på laxen", syftande på något som förvärrar ännu mer

dinosaur

1. Otymplig och kraftlös organisation som antas vara dömd till utdöende, eller redan har dött ut. 2. Jättelik farkost, som eventuellt kan förmodas vara urmodig.

luspudel

Nedsättande beteckning om person.