Menu button

#västergötland

smattra

Klädnypa som fästes vid cykelns framhjul, så att ena ändan vidrör hjulets spetor. I andra ändan fästes ett snöre, som dras upp till styret. Vanligt använt bland småpojkar på 50-talet.

kollekött

Gran- eller tallkotte

klypa

klädnypa

Knöka

fylla på, lasta fullt

gröl

liten unge / småbarn

Öfsadrôp (neu.)

Dropp utomhus från tak som saknar stupränna e dy.

Bölröten

Extremt nedgången, sliten eller oanvändbar. Används mycket i norra Västergötland samt Dalsland. Kombination av "böla" (gråta/skrika högt) och "röten" (rutten.)