Menu button

#förkortningar

AP

Något som måste göras, åtgärdspunkt. Uttalas som bokstäverna var för sig. T.ex: "Vad är viktigast på vår AP-lista?" Egentligen förkortning av engelskans "action point".

BTW

förresten T.ex: "BTW, vad gör du imorgon?" Egentligen engelsk förkortning av "by the way".

ASAP

Så snart som möjligt. T.ex: "Vi har en AP som måste åtgärdas ASAP!" Egentligen engelsk förkortning av "as soon as possible".

TBF

Förkortning av "Trebokstavig Förkortning". T.ex: "På Tre Korvar används många TBF:er!"

ROFL

Ungefär "skrattar hejdlöst" på svenska. Egentligen är det en engelsk förkortning av "Rolling On the Floor Laughing".

PK

politiskt korrekt