Menu button

#norrländska

himlabessen

Enkelbeckasin. Ljudet som uppstår av vibrationerna i stjärtfjädrarna när enkelbeckasin dyker är ett magiskt ljud som kan vara svårt att inse varifrån det kommer. Ljudet kommer från himlen som från ingenstans då det kan vara svårt att upptäcka den snabbflygande beckasinen, speciellt i skymning och mörker.

ovari

Om en uppgift som man ännu inte utfört men som man kanske kommer att göra. T ex ”Jag har ovari efter posten idag” Kan också användas om platser man aldrig besökt. T ex ”Jag har ovari till Stockholm”

Stret

Stret är dialektalt för elektricitet i olika norrländska dialekter.

Kvamna

Tuppa av eller dåsa bort av värmen

Klå'n, klåen

Ett verbalt uttryck för häpnad, överraskning, eller som kraftuttryck. "Ta mä klå'n. Bra jobb därna!" "Klå'n också. Int ha vi fått nå gjort."

Rappel

Skräp, dåligt gjort, ostadig, skranglig, fallfärdig. Se även rapplig. I Västerbotten, Lappland, Dalarna och Värmland förekommer ett ord rappel i betydelsen 'skräp'. Uppenbarligen avses i första hand mindre värdefulla föremål som ligger oordnade och som kanske borde slängas bort. En byggnad där man förvarar sådana föremål har man i Orsa i Dalarna kunnat kalla rappelhus. Även föremål som kanske används men är bristfälligt tillverkade, ostadiga eller fallfärdiga har benämnts rappel och i Bjurholm i Västerbotten kunde man kalla en ostadig stege rappelstege. I några få uppteckningar har man uppgivit att rappel betyder 'stenig mark', så bl.a. i Nordmaling i Ångermanland där man också har sammansättningen stenrappel med samma innebörd. Ett abstrakt ting som ett litterärt verk kan betecknas som rappel om man tycker att det är strunt. Ordet kan beteckna 'krångel' i allmänhet och i Lycksele i Lappland kan en person som är krasslig få höra "att du skulle bli ett sådant rappel!" Ordet har även några helt andra betydelser, nämligen 'skrammel, slammer, buller' som har upptecknats på några håll i Lappland och i Dalarna samt 'struntprat, pladder' som har upptecknats i Dalarna. Rappel hör ihop med verbet rappla vars huvudbetydelse tycks vara 'skramla, skrälla, bullra, föra oväsen'. Den är känd från Jämtland, Härjedalen, Småland, Skåne och alldeles särskilt från Dalarna och Blekinge. I dessa två landskap förekommer också betydelsen 'babbla, prata strunt', men innebörden 'prata' har belagts i olika uttryck även på andra håll; särskilt i uttrycken rappla upp 'rabbla upp' och rappla på 'tala hastigt eller oavbrutet' samt uttryck av typen rappla och prata.

blia

Det är blia ute. Igår va he kallt men nu ä he blia. T.ex om det var -30 grader igår och det är -10 grader idag så är det blia

Fotti

Fotboll

knul

kulle, höjd

bakanför

bakom

Jehu

ord som betyder stressad/hetsig, exempelvis sluta fläng runt som ett jehu Används bland annat i mellersta Norrland. Ordet är ursprungligen en liknelse med den bibliska personen Jehu som for fram snabbt och vilt.

Sprolla

Spela roll, inte ha nån betydelse. T ex "Men sprolla,vi hämtar det nu." ---> "Det spelar ingen roll, vi hämtar det nu."

rabbe

att bromsa med foten när man tex åker spark utför en backe

nåå

"varför eller varför inte". t.ex - jag vill inte följa med dit. "nåå?"

Firra

(fixa), ex. "jag måste firra pengar".