Menu button

#ångermanländska

Klå'n, klåen

Ett verbalt uttryck för häpnad, överraskning, eller som kraftuttryck. "Ta mä klå'n. Bra jobb därna!" "Klå'n också. Int ha vi fått nå gjort."

fårgråt

Den substans som finns i ögat när en vaknar. Andra benämningar: (ögongrus), (ögonträck).

Nåk

nåk, nåk -a, nåk -t. Ångermanländskt adjektiv med negativ ton. dålig; sjuk; underlig; smutsig; äcklig, osv. "Vilken nåk film", "Jag mår nåkt".

bårnig

Gravid, vänta barn (bårn), "jänta va bårnig". Ångermanländsk dialekt

hurrves

småfrysa