Menu button

#idiot

Knast

Knast är synonymt med Idiot, ålahue, fubbick eller pucko. På 1970-talet fanns även det förstärkta och numera alldeles förbjudna CP-knast. Bägge orden användes av barn och ungdomar sa till och om varann i östra Skåne, företrädesvis i Kristianstadtrakten. Ex: Adu, jädra knast/CP-knast han ä!

ässhöl

Travesti på engelskans "arsehole" eller amerikansk engelskas "asshole" ("ass" betyder egentligen åsna på engelska så vad "åsnehål" avser i USA kan man ju undra över).

soll

idiot

iddi

Slang för idiot. Ex. X: Fan, min dator funkar inte... Y: Kabeln är inte i, iddi!

orpon

Nedsättande om folk i allmänhet, människor med dåligt omdöme i synnerhet. "Kalle har köpt en ko istället för en gräsklippare. Vilket orpon!"